Opšta medicina

Višedecenijsko iskustvo u radu sa opštom patologijom podrazumijeva efikasno zbrinjavanje brojnih zdravstvenih problema poput respiratornih, crijevnih, urinarnih infekcija, bolnih stanja lokomotornog aparata, previjanje i saniranje manjih rana, skidanje konaca i intramuskularnu  intravensku i infuzionu terapiju.

Opšta medicina se bavi prvim pregledom pacijenta, savetima i terapijom. Kroz anamnezu (razgovor s pacijentom ili članom porodice) dobiju se podaci o početku i toku bolesti. Potom se obavlja kompletan pregled po organskim sistemima, mjerenje krvnog pritiska, auskultacija srca i pluća, a  na indikaciju otoskopski pregled, pregled ždrijela, EKG, ultrazvučni i laboratorijski pregledi i postavljanje dijagnoze. Shodno tome se određuje i terapija, preporuke u vezi sa ishranom ili za detaljniju dijagnostiku i konsultacije sa specijalistima.

Pored dijagnostike i terapije, akcenat je na prevenciji bolesti kroz sistematske preglede. Tako se unapređuje zdravlje jer se sprečava nastanak bolesti ili utiče na rano otkrivanje hroničnih i zloćudnih bolesti. Najvažnije je bolest otkriti u početnom stadijumu. Prevencijom se ukazuje na faktore rizika: pušenje masnoće i šećer u krvi, povišen krvni pritisak i dr. 
Svaka osoba starija od 35 godina treba bar jedanput godišnje uraditi preventivni ultrazvučni pregled. To je bezbolna, neinvazivna dijagnostička procedura kojom se posmatraju organi, njihova veličina, oblik i patološke strukture kod bolesti. Ultrazvučni pregled abdomena se radi kod nejasnih bolova u stomaku, nadimanja stomaka, loših nalaza za jetru, pankreas i bubrege, loše probave ili jakih pulzacija u stomaku. 
Kolor doplerom se analiziraju protoci u krvnim sudovima, arterijama i venama. Tako se otkrivaju krvni ugrušci, suženje krvnih sudova, tumori i druge malformaciije, smanjen i ubrzan protok krvi. Kolor dopler glave i vrata se radi kod vrtoglavice, trnjenja polovine tijela, glavobolje, gubitka svijesti, povišenih masnoća i šećera, moždanog udara i gubitka vida. Kolor dopler ruku se radi kod povreda, bola, otoka i promjene boje kože. Kolor dopler nogu se radi kod otoka, proširenih vena, hladnih nogu, povreda, bolova pri hodu ili promjene boje kože. 
Infuziona terapija je liječenje tečnim rastvorima koji sadrže supstance neophodne našem organizmu kao što su soli, elektroliti, vitamini, šećeri i aminokiseline. Najčešće se koriste kod stanja dehidracije organizma za nadoknadu izgubljene tečnosti usljed povraćanja ili proliva. Tako se mogu ujedno aplikovati i lijekovi.